VK beperkt het gebruik van in China gemaakte bewakingssystemen op overheidssites

Het UK Cabinet Office heeft de centrale overheidsdiensten opgedragen te stoppen met het installeren van door China gemaakte bewakingssystemen op “gevoelige locaties”, daarbij verwijzend naar veiligheidsrisico’s.

Minister van Cabinet Office Oliver Dowden kondigde het verbod donderdag aan en zei dat het visuele bewakingsapparatuur zou dekken “geproduceerd door bedrijven die onderworpen zijn aan de Nationale Inlichtingenwet van de Volksrepubliek China”.

Hij zei dat het besluit was genomen nadat uit een veiligheidsonderzoek bleek dat “in het licht van de dreiging voor het VK en de toenemende capaciteit en connectiviteit van deze systemen, aanvullende controles nodig zijn”.

De stap komt iets meer dan een week nadat Rishi Sunak, premier, zei dat China een “systemische uitdaging” vormde voor het VK en het “ongetwijfeld de grootste op de staat gebaseerde bedreiging voor onze economische veiligheid” noemde.

Het komt ook maanden nadat het Department of Health and Social Care (DHSC) besloot te stoppen met het kopen van camera’s van Hikvision, ‘s werelds grootste aanbieder van bewakingscamera’s. Voordat het verbod in april van kracht werd, vertelde een DHSC-minister aan het parlement dat hij 82 Hikvision-producten had gebruikt.

China’s Nationale Inlichtingenwet, die in 2017 van kracht werd, dwingt burgers en organisaties tot het “ondersteunen, assisteren en samenwerken” van staatsinlichtingenwerk. Hoewel het niet expliciet betrekking heeft op gegevens die buiten China worden bewaard en er tot nu toe geen zaken met buitenlanders aan het licht zijn gekomen, verbiedt de wet ook het bespreken van specifieke incidenten.

Samm Sacks, senior fellow aan de Yale Law School, zei dat de beslissing een weerspiegeling was van “de groeiende bezorgdheid van regeringen over de hele wereld over Chinese bedrijven die hun gegevens naar Beijing verwerken” vanwege het ontbreken van een “zinvolle backstop tussen bedrijven en veiligheidsdiensten”.

“In de praktijk dringen Chinese bedrijven regerings- en veiligheidsdiensten terug vanwege hun toegang tot gegevens, waarover we niet publiekelijk horen, omdat de bedrijven niet willen dat ze zich verzetten tegen hun eigen regering”, voegde ze eraan toe.

Hikvision zei dat het “categorisch onjuist” was om het bedrijf voor te stellen als een bedreiging voor de nationale veiligheid. “Hikvision kan geen gegevens van eindgebruikers naar derden verzenden, we beheren geen databases van eindgebruikers en we verkopen ook geen cloudopslag in het VK”, zei het. “We zullen dringend proberen om verder met de ministers in gesprek te gaan om deze beslissing te begrijpen.”

China’s videobewakingsaanbieders zijn toonaangevend op de wereldmarkt, maar functionarissen uit verschillende landen hebben hen de afgelopen jaren beperkingen opgelegd, om redenen variërend van angst voor de veiligheid tot vermeende mensenrechtenschendingen.

In 2019 plaatsten de VS meerdere Chinese bewakingsbedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie, waaronder videocameramakers Hikvision en Dahua, op hun handelszwarte lijst.

Washington zei destijds dat de groepen hielpen bij de “repressie, massale willekeurige detentie en hoogtechnologische bewaking” van Oeigoeren en andere moslimminderheden in de noordwestelijke regio Xinjiang in China.

Als reactie daarop zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dat de VS “China fel hadden belasterd en besmeurd over Xinjiang in een poging een excuus te creëren om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van China”.

Het Europees parlement verwijderde vorig jaar de warmtebeeldcamera’s van Hikvision die het gebruikte om bezoekers te controleren op koorts, nadat leden bezwaar hadden gemaakt tegen de rol van het bedrijf in het naar verluidt helpen van Beijing met mensenrechtenschendingen in Xinjiang.

Hikvision heeft gezegd dat het geen toezicht houdt op het gebruik van zijn apparaten als ze eenmaal zijn geïnstalleerd. Het bedrijf gaf opdracht tot zijn eigen rapport, waarin werd geconcludeerd dat het zijn vijf veiligheidsprojecten in Xinjiang niet was aangegaan “met de bedoeling om bewust mensenrechten te schenden”.

Dit jaar riep een brede coalitie van 67 leden van het Britse parlement op tot een verbod op alle Britse verkopen van Dahua- en Hikvision-apparatuur op ethische gronden, daarbij verwijzend naar de betrokkenheid van de bedrijven bij Xinjiang.

Alicia Kearns, Tory-voorzitter van de selectiecommissie voor buitenlandse zaken van het Lagerhuis, steunde het verbod van Dowden, maar riep op om het uit te breiden tot alle overheidsinstanties en de aankopen van lokale autoriteiten van aan Xinjiang gelieerde bedrijven.

Dowden vertelde de afdelingen dat Chinese apparatuur niet op hun “kernnetwerken” mag worden aangesloten. Hij vroeg de afdelingen ook om bestaande apparatuur te verwijderen en het verbod uit te breiden tot locaties die niet als “gevoelig” zijn aangemerkt.

Kearns drong er bij de regering ook op aan om ministeries alternatieve methoden te bieden om apparatuur aan te schaffen. “Elk verbod moet worden ondersteund door een nieuw nationaal aanbestedingskader dat alternatieven biedt voor door de Chinese staat gesteunde technologie”, zei ze.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peking zei: “China is resoluut gekant tegen de verbreding van het concept van nationale veiligheid door sommige mensen om Chinese bedrijven op onredelijke wijze te belemmeren, en zal de situatie nauwlettend blijven volgen.”

DHSC en Dahua reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Het Cabinet Office zei dat het niets toe te voegen had aan de verklaring van Dowden.

Aanvullende rapportage door Jasmine Cameron-Chileshe in Londen en Maiqi Ding in Beijing

Leave a Comment