Trump lijdt tegenslag nu beroepspanel de uitspraak van Cannon verwerpt

Een panel van drie rechters van het hof van beroep heeft het verzoek van het ministerie van Justitie ingewilligd om aspecten van de uitspraak van de Amerikaanse districtsrechtbank Aileen Cannon, die een strafrechtelijk onderzoek naar zeer gevoelige documenten die in beslag werden genomen op het landgoed Mar-a-Lago van de voormalige president Donald Trump, te blokkeren.

Het panel oordeelde dat Cannon, een door Trump aangestelde, een fout heeft gemaakt toen ze federale aanklagers tijdelijk verhinderde om de ongeveer 100 documenten – gemarkeerd als geclassificeerd – te gebruiken die waren teruggevonden in de nalatenschap van Trump als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek.

Trump “heeft niet eens geprobeerd aan te tonen dat hij de informatie in de geheime documenten nodig heeft”, oordeelde het panel in een 29 pagina’s beslissing. “Hij heeft ook niet vastgesteld dat de huidige regering heeft afgezien van die vereiste voor deze documenten.”

Twee van de drie rechters in het panel, Andrew Brasher en Britt Grant, werden door Trump aangesteld voor de rechtbank. De derde, Robin Rosenbaum, werd benoemd door president Barack Obama. In de unanieme beslissing verklaarden de rechters dat het “vanzelfsprekend” was dat het algemeen belang er de voorkeur aan gaf om het ministerie van Justitie toe te staan ​​te bepalen of een van de gegevens op ongepaste wijze openbaar was gemaakt, met gevaar voor schade aan de nationale veiligheid.

“Van onze kant kunnen we niet onderscheiden waarom eiseres een individueel belang zou hebben bij of behoefte zou hebben aan een van de honderd documenten met classificatiemarkeringen”, schreef het hof van beroep in een advies dat geen enkele individuele rechter als auteur vermeldde.

Terwijl Cannon in haar uitspraak speculeerde dat het blijvende toegang van onderzoekers tot de documenten zou kunnen leiden tot lekken van hun inhoud, veegde het beroepspanel die bezorgdheid weg.

“Het toestaan ​​van de Verenigde Staten om de documenten te behouden, suggereert niet dat ze zullen worden vrijgegeven; inderdaad, een doel van de inspanningen van de Verenigde Staten bij het onderzoeken van de teruggevonden gerubriceerde documenten is om ongeoorloofde openbaarmaking van de informatie die ze bevatten te beperken”, schreven de rechters van het beroep. “Niet alleen dat, maar elke bevoegde functionaris die een ongepaste openbaarmaking doet, riskeert haar eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

De regels van het 11e Circuit lijken elke poging uit te sluiten om de volledige bank van die rechtbank te vragen de motie van de regering te heroverwegen, maar Trump zou noodhulp kunnen vragen aan het Hooggerechtshof.

Trump-advocaat Christopher Kise reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de uitspraak.

De mening van het hof van beroep was meedogenloos jegens Cannon en zat vol met aanwijzingen dat de rechters van beroep een heel andere benadering van de documentenstrijd hadden dan zij.

Het juridische team van Trump, Cannon en zelfs een hooggeplaatste rechter die zij als speciale meester heeft aangesteld, hebben over het algemeen verwezen naar de nationale veiligheidsdocumenten in kwestie als “gemarkeerd als geclassificeerd”, waarbij ze ten minste tot op zekere hoogte uitstelden van de bewering van Trump dat hij alle gevonden records had vrijgegeven in Mar-a-Lago, ondanks een gebrek aan bewijs dat zijn bewering ondersteunt. Maar het panel van het hof van beroep koos voor een andere benadering en verwees vaak zonder voorbehoud naar de records als ‘geclassificeerd’.

Ze karakteriseerden ook het publieke geschil over mogelijke vrijgave van de documenten als een “rode haring”, bewerend dat zelfs als het waar was, “dat niet zou verklaren waarom [Trump] heeft er persoonlijk belang bij.”

Tijdens hun uitspraak maakten de drie rechters duidelijk dat ze weinig geduld hadden met de vrijgevochten beweringen van Trump over de status van de 100 documenten, en merkten op dat hij geen bewijs had gepresenteerd om die openbare beweringen te ondersteunen. En ze merkten droog op dat er een gezond verstand reden is voor documenten om geclassificeerde markeringen te bevatten.

“Gerubriceerde documenten zijn gemarkeerd om aan te geven dat ze zijn geclassificeerd, bijvoorbeeld met hun classificatieniveau”, merkte het panel op.

De timing van de beslissing van het hof van beroep, die minder dan 24 uur na de volledige juridische briefing van de partijen over de kwestie kwam, gaf ook aan dat het panel de vraag als eenvoudig beschouwde.

Leave a Comment