Naarmate de rente op staatsobligaties stijgt, kunt u uw portefeuille als volgt toewijzen, zeggen profs:

Leave a Comment