Mar-a-Lago: DOJ kan strafrechtelijk onderzoek naar geheime documenten hervatten, zegt het hof van beroep

De noodinterventie herroept het bevel van een onderzoeksrechter over die documenten die het werk van federale onderzoekers aan de documenten blokkeerden, en is een sterke berisping van de poging van het Trump-team om zonder bewijs te suggereren dat materialen op de een of andere manier zijn vrijgegeven.

Een speciale masterreview van die subset van ongeveer 100 records, die het juridische team van Trump in staat zou hebben gesteld ze te zien, is nu gedeeltelijk stopgezet. De speciale meester, rechter Raymond Dearie, kan zijn werk voortzetten met het beoordelen van de rest van het materiaal dat in beslag is genomen uit Mar-a-Lago, om ervoor te zorgen dat gegevens die toebehoren aan Trump of waarvan hij zou kunnen beweren dat ze vertrouwelijk zijn, niet worden gebruikt door onderzoekers.

“Het is duidelijk dat het publiek er een groot belang bij heeft ervoor te zorgen dat de opslag van de gerubriceerde records niet heeft geleid tot ‘uitzonderlijk ernstige schade aan de nationale veiligheid'”, aldus het driekoppige panel van het 11e Amerikaanse Circuit Court of Appeals. verklaarde. “Om vast te stellen dat dit noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het beoordelen van de documenten, bepalen wie er toegang toe had en wanneer, en beslissen welke (eventuele) bronnen of methoden zijn aangetast.”

Tijdens het proces hebben de advocaten van Trump vage vragen gesteld over de vraag of de materialen inderdaad geclassificeerd zijn. Maar ze hebben in de rechtbank niet zonder meer beweerd dat de voormalige president ze heeft vrijgegeven, ook al heeft Trump zelf buiten de rechtbank beweerd dat hij dat deed.

Woensdagavond riep het hof van beroep het juridische team van Trump eruit.

“Eiser suggereert dat hij deze documenten mogelijk heeft vrijgegeven toen hij president was”, schreef de rechtbank. ‘Maar het dossier bevat geen bewijs dat een van deze documenten is vrijgegeven. En voor de speciale kapitein verzette eiser zich tegen het leveren van enig bewijs dat hij een van deze documenten had vrijgegeven.’

LEES: Hof van Beroep zegt dat DOJ strafrechtelijk onderzoek naar geheime documenten van Mar-a-Lago kan hervatten

De advocaten van Trump hebben ook geprobeerd om het maken van specifieke onthullingen over de vraag of de documenten waren vrijgegeven, uit te stellen terwijl de speciale meester de materialen in eerste instantie beoordeelt.

“De classificatiemarkeringen van de records bewijzen dat het overheidsrecords zijn en dat verantwoordelijke functionarissen eerder hebben vastgesteld dat hun ongeoorloofde openbaarmaking schade zou veroorzaken – inclusief ‘uitzonderlijk ernstige schade’ – aan de veiligheid van de natie”, hadden de openbare aanklagers het 11e Circuit verteld in een Dinsdagavond aangifte.

Het ministerie van Justitie had gevraagd om tussenkomst van het 11e Circuit in het geschil over Mar-a-Lago-documenten nadat Trump met succes een rechtszaak had aangespannen om de benoeming van een speciale meester – een onafhankelijke advocaat – te verkrijgen om de ongeveer 11.000 documenten die de FBI in zijn bezit had, door te spitten. huiszoeking van Trump.

De Amerikaanse districtsrechter Aileen Cannon, de rechter in Florida die het bod van Trump voor de herziening had ingewilligd, had eerder een verzoek van het ministerie van Justitie afgewezen om de delen van haar bevel te onderbreken die van toepassing waren op de 100 documenten die als geclassificeerd waren geïdentificeerd.

Geen van de drie strafrechtelijke statuten die de FBI aanhaalde toen het het Mar-a-Lago huiszoekingsbevel kreeg, hangt af van de materialen die worden geclassificeerd, betoogde DOJ.

In een poging om het strafrechtelijk onderzoek naar de documenten opnieuw te starten, voerde het ministerie van Justitie aan dat het bevel van Cannon de onderzoekers belemmerde om stappen te ondernemen om de nationale veiligheidsrisico’s te beoordelen en te verminderen die voortvloeien uit de manier waarop met de documenten werd omgegaan.

Cannon zei dat een nationale veiligheidsbeoordeling van het materiaal dat door de inlichtingengemeenschap wordt uitgevoerd, kan doorgaan. Justitie stelde echter dat die beoordeling niet losgekoppeld kon worden van het strafrechtelijk onderzoek.

Niet de records van Trump

Het 11e Circuit verwierp resoluut de argumenten van Trump dat hij mogelijk belang heeft bij geheime gegevens die ze van federale rechercheurs zouden kunnen weren.

Trump “heeft geen bezitsbelang in de documenten in kwestie, dus hij lijdt geen merkbare schade als de Verenigde Staten documenten beoordelen die hij niet bezit of waarin hij geen persoonlijk belang heeft. door een strafrechtelijk onderzoek”, schreven ze.

“Vanwege de aard van de geclassificeerde materialen die hier aan de orde zijn en op basis van het dossier, hebben we geen reden om te verwachten dat het gebruik van deze documenten door de Verenigde Staten het risico van openbaarmaking aan de Verenigde Staten van de bevoorrechte informatie van de eiser met zich meebrengt”, schreven ze. .

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende details.

Leave a Comment