Hof van beroep beslist dat DOJ weer toegang kan krijgen tot gevoelige documenten die in beslag zijn genomen tijdens de zoektocht van Trump

Washington- Een federaal hof van beroep op woensdag een verzoek van het ministerie van Justitie ingewilligd om zijn onderzoekers opnieuw toegang te geven tot de ongeveer 100 documenten met classificatiemarkeringen die door de FBI in beslag werden genomen tijdens haar huiszoeking in de residentie van de voormalige president Donald Trump in Florida.

Een panel van drie rechters van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het 11e Circuit stemde ermee in het bevel van een lagere rechtbank op te schorten dat de subset van gevoelige gegevens verboden hield voor het ministerie van Justitie om te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, in afwachting van de beoordeling van de materialen door een onafhankelijke arbiter bekend als a speciale meester.

In zijn advies van 29 pagina’s zei het panel dat het het met het ministerie van Justitie eens was dat de federale rechtbank in Zuid-Florida waarschijnlijk een fout heeft gemaakt door het gebruik van de geclassificeerde documenten door onderzoekers te blokkeren en hen vervolgens te verplichten de gevoelige documenten ter beoordeling voor te leggen aan de externe arbiter .

“Van onze kant kunnen we niet onderscheiden waarom [Trump] een individueel belang zou hebben in of behoefte zou hebben aan een van de honderd documenten met classificatiemarkeringen,” zeiden rechters Robin Rosenbaum, Britt Grant en Andrew Brasher. “Gerubriceerde documenten zijn gemarkeerd om aan te geven dat ze geclassificeerd zijn, bijvoorbeeld met hun classificatieniveau .”

De voormalige president, zo vervolgden de rechters, “heeft niet eens geprobeerd aan te tonen dat hij de informatie in de geheime documenten nodig heeft.” De rechters zeiden ook dat er geen bewijs in het dossier voor hen is dat de ongeveer 100 documenten in kwestie zijn vrijgegeven.

Donald Trump kopt de eerste agendatop van Amerika in Washington DC
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump erkent de menigte na een toespraak tijdens de America First Agenda Summit, op 26 juli 2022 in het Marriott Marquis hotel in Washington, DC.

Drew Angerer / Getty Images


“In ieder geval, althans voor deze doeleinden, is het declassificatieargument een rode haring, omdat het vrijgeven van een officieel document de inhoud niet zou veranderen of het persoonlijk zou maken”, schreef het driekoppige panel. “Dus zelfs als we ervan uitgingen dat [Trump] heeft sommige of alle documenten vrijgegeven, dat zou niet verklaren waarom hij er persoonlijk belang bij heeft.”

Grant en Brasher werden door Trump benoemd tot lid van het 11e circuit, terwijl Rosenbaum werd afgeluisterd door voormalig president Barack Obama.

Federale aanklagers vroegen het 11e Circuit vorige week om in te grijpen nadat de Amerikaanse districtsrechter Aileen Cannon, benoemd door Trump in 2020, hun verzoek had afgewezen om de toegang te herstellen tot de batch records gemarkeerd als geclassificeerd, die behoorden tot de 11.000 documenten die op 8 augustus in beslag werden genomen. zoeken.

In hun beroep bij de rechtbank in Atlanta voerden de advocaten van het ministerie van Justitie aan dat het bevel van Cannon het strafrechtelijk onderzoek “verlamt” en de regering onherstelbaar schaadt door “kritieke stappen van een lopend strafrechtelijk onderzoek te blokkeren en de openbaarmaking van zeer gevoelige gegevens af te dwingen”, ook aan de advocaten van Trump. . Ze waarschuwden ook dat het tijdelijke verbod van Cannon dat onderzoekers ervan weerhoudt het materiaal voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken, “de inspanningen van de regering om de veiligheid van het land te beschermen belemmert”.

Het juridische team van de voormalige president drong er bij het 11e Circuit op aan om het verzoek van het ministerie van Justitie om weer toegang te krijgen tot de gevoelige documenten af ​​te wijzen, en herhaalt zijn karakterisering van de rechtszaak als een “geschil over de opslag van documenten dat uit de hand is gelopen”. Het federale onderzoek naar Trump, zeiden zijn advocaten James Trusty en Christopher Kise tegen de rechtbank, is “ongekend en misplaatst”.

De advocaten van de voormalige president herhaalden ook hun argument dat het ministerie van Justitie niet heeft bewezen dat de documenten die ten grondslag liggen aan zijn verzoek aan het 11e Circuit geheim zijn.

In een nachtelijke indiening bij het 11e Circuit op dinsdag, drongen federale aanklagers de inspanningen van Trump om vragen te stellen over de classificatiestatus van het materiaal terug, door te schrijven dat de voormalige president “nooit daadwerkelijk heeft vertegenwoordigd – laat staan ​​​​bewijs heeft geleverd – dat hij enig van de betreffende documenten.” Ze wezen ook op een gedetailleerde lijst van onroerend goed teruggevonden in Mar-a-Lago tijdens de zoekopdracht van 8 augustus waaruit blijkt dat federale agenten 33 items uit een opslagruimte en bureaus in het kantoor van Trump hebben meegenomen die 103 documenten bevatten die zijn gemarkeerd als “vertrouwelijk”, “geheim” of “topgeheim”.

Terwijl advocaten van het ministerie van Justitie en Trump strijden over de toegang tot de ongeveer 100 documenten met geheime markeringen, zijn procedures begonnen voor de beoordeling van de materialen die door de externe arbiter uit Mar-a-Lago zijn opgehaald.

Cannon tikte vorige week Raymond Dearie aan, een ervaren federale rechter die half gepensioneerd is bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van New York, om als speciale meester te dienen, en het ministerie van Justitie heeft niet geprobeerd zijn benoeming te stoppen als onderdeel van haar verzoek aan het 11e Circuit om een ​​opschorting van de documentbevriezing uit te vaardigen.

Dearie, die door de voormalige president naar voren werd geschoven als kandidaat voor de rol, hield zijn eerste ontmoeting met de federale aanklagers en de advocaten van Trump op dinsdag over hoe zijn doorlichting van de in beslag genomen materialen zal verlopen. Tijdens de 40 minuten durende hoorzitting in New York leek Dearie sceptisch over het bezwaar van Trump tegen zijn verzoek aan de voormalige president om informatie vrij te geven over de vraag of de in beslag genomen materialen waren vrijgegeven.

Leave a Comment