11e Circuit vondsten voor Justitie Dept. op Mar-a-Lago Trump beroep

Een hof van beroep koos de zijde van het ministerie van Justitie in een juridische strijd over geheime documenten die in beslag werden genomen bij een door de rechtbank geautoriseerde huiszoeking van het huis van voormalig president Donald Trump in Mar-a-Lago, en oordeelde woensdag dat de FBI de documenten mag gebruiken in haar lopende strafrechtelijk onderzoek.

De beslissing van een panel van drie rechters van het hof van beroep markeert een overwinning, althans tijdelijk, voor het ministerie van Justitie in zijn juridische strijd met Trump over toegang tot het bewijsmateriaal in een onderzoek met hoge inzet om te bepalen of de voormalige president of zijn adviseurs nationale veiligheidsgeheimen verkeerd behandeld of overheidsgegevens verborgen of vernietigd.

Het was de tweede juridische tegenslag van de dag voor Trump, die woensdagochtend werd aangeklaagd door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. Volgens de rechtszaak hebben Trump en zijn bedrijf op flagrante wijze de waarderingen van eigendommen en andere activa gemanipuleerd om kredietverstrekkers, verzekeringsmakelaars en belastingautoriteiten te misleiden. betere tarieven en een lagere belastingplicht.

In de uitspraak van woensdagavond vond het Amerikaanse Hof van Beroep voor het 11e Circuit in Atlanta een fout in de redenering van Trump dat de geheime documenten die op 8 augustus in beslag werden genomen, mogelijk zijn eigendom zijn, in plaats van dat van de regering. Het hof van beroep was het ook niet eens met de grondgedachte die de Amerikaanse districtsrechter Aileen M. Cannon gebruikte om in te stemmen met de geclassificeerde documenten die zijn beoordeeld door een speciale kapitein om te zien of ze moeten worden afgeschermd voor onderzoekers vanwege het voorrecht van de uitvoerende macht of de advocaat-cliënt.

“Van onze kant kunnen we niet onderscheiden waarom [Trump] een individueel belang zou hebben bij of behoefte zou hebben aan een van de honderd documenten met classificatiemarkeringen”, schreef de rechtbank, erop wijzend dat het uitstel dat het heeft uitgevaardigd tijdelijk is en niet moet worden beschouwd als een definitieve beslissing over de grond van de zaak.

De status van belangrijke onderzoeken waarbij Donald Trump betrokken is

De lagere rechtbank “misbruikte zijn discretionaire bevoegdheid bij het uitoefenen van jurisdictie … aangezien het gaat om de geheime documenten”, schreef het panel in een advies van 29 pagina’s. Twee rechters in het panel werden benoemd door Trump; de derde werd benoemd door president Barack Obama.

Een woordvoerder van Trump reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.

Het panel vond met name de herhaalde suggesties van het juridische team van Trump dat hij de documenten mogelijk heeft vrijgegeven – onder verwijzing naar een optreden van Trumps advocaten op dinsdag voor speciaal meester Raymond Dearie, die hen onder druk zette om te zeggen of de voormalige president had gehandeld om de materialen vrij te geven in vraag.

“Eiser suggereert dat hij deze documenten mogelijk heeft vrijgegeven toen hij president was. Maar het record bevat geen bewijs dat een van deze records is vrijgegeven. En voor de speciale kapitein verzette eiser zich tegen het leveren van enig bewijs dat hij een van deze documenten had vrijgegeven”, schreef het panel. “In ieder geval, althans voor deze doeleinden, is het declassificatie-argument een rode haring, omdat het vrijgeven van een officieel document de inhoud niet zou veranderen of het persoonlijk zou maken.”

Vorige week diende het ministerie van Justitie documenten in met het verzoek het hof van beroep snel te beoordelen op een deel van de beslissing van Cannon waarin ze een speciale kapitein aanstelde om de in beslag genomen documenten te beoordelen.

Aanklagers hebben gezegd dat twee delen van haar bevel – het toestaan ​​van de speciale kapitein om de ongeveer 100 documenten die als geclassificeerd waren gemarkeerd te beoordelen en het stopzetten van het strafrechtelijk onderzoek naar die documenten terwijl de speciale kapitein een beoordeling uitvoert – de nationale veiligheidsbelangen in gevaar brengen.

Cannon, een federale rechter in Florida, benoemde Dearie, een federale rechter in New York City, om als speciale meester te dienen en de ongeveer 11.000 documenten en items te beoordelen die tijdens de zoektocht van de FBI in beslag werden genomen.

Donald Trump, 3 van zijn kinderen, aangeklaagd door de procureur-generaal van New York wegens handelspraktijken

Het ministerie van Justitie had Cannon eerder gevraagd om die twee elementen van haar bevel te heroverwegen, maar ze weigerde in een schriftelijk bevel waarin herhaaldelijk scepsis werd geuit over de beweringen van de regering over de zaak.

In het bijzonder zei Cannon dat een risicobeoordeling van de zaak, uitgevoerd door het Office of the Director of National Intelligence, kon worden voortgezet, terwijl de rechercheurs de gerubriceerde documenten voorlopig niet mochten gebruiken.

Het ministerie van Justitie zei dat een dergelijk onderscheid onpraktisch was omdat veel van het werk van de DNI noodzakelijkerwijs door FBI-agenten zou worden gedaan en de twee taken “onlosmakelijk met elkaar verbonden” waren. Cannon accepteerde die karakterisering niet en hield vast aan haar oorspronkelijke vastberadenheid.

Maar het hof van beroep verwierp haar redenering over die kwestie en schreef: “Dit onderscheid is onhoudbaar.” Het panel gebruikte zijn uitspraak ook om een ​​openbare inleiding te bieden over hoe de overheid overheidsgeheimen classificeert en declassificeert, en waarom dat proces belangrijk is.

“Informatie die bijvoorbeeld de identiteit van een vertrouwelijke menselijke bron zou kunnen onthullen of die betrekking heeft op massavernietigingswapens is vrijgesteld van automatische openbaarmaking”, schreven de rechters.

Aanklagers hebben in gerechtelijke documenten gezegd dat sommige documenten die in beslag zijn genomen bij Mar-a-Lago informatie bevatten met betrekking tot programma’s waarbij informatie is verzameld die is verkregen uit menselijke bronnen. De Washington Post heeft gemeld dat een document dat door FBI-agenten is teruggevonden, de militaire verdediging van een buitenlandse regering beschrijft, inclusief haar nucleaire capaciteiten.

Het ministerie van Justitie vertelde het hof van beroep dat het het niet eens was met de beslissing van Cannon, maar het vroeg de rechtbank om een ​​uitstel uit te vaardigen van “alleen de delen van het bevel die de overheid en het publiek de meest ernstige en onmiddellijke schade toebrengen”, en noemde de reikwijdte van zijn verzoek “bescheiden maar van cruciaal belang.”

De advocaten van Trump gingen hiertegen in met hun eigen indiening en drongen er bij het hof van beroep op aan om niet tussenbeide te komen, suggererend dat de documenten die als geclassificeerd zijn gemarkeerd in feite niet kunnen worden geclassificeerd en dat als ze dat wel zijn, het aan de regering is om het te bewijzen.

De beslissing van het hof van beroep vereenvoudigt het werk van de speciale meester en verwijdert de geclassificeerde documenten uit de vergelijking – hoewel Dearie dinsdag tijdens een vergadering had aangegeven dat hij waarschijnlijk zou vermijden de geclassificeerde documenten te herzien als hij kon.

Tijdens de hoorzitting van dinsdag hadden de advocaten van het ministerie van Justitie aangegeven dat ze in beroep zouden gaan tegen de kwestie bij het Hooggerechtshof als ze zouden verliezen op het 11e Circuit; het is onduidelijk of het juridische team van Trump zo’n beroep zou aantekenen nu het panel tegen hen heeft beslist.

Leave a Comment